Czy widziałeś kiedyś bide , nędzną , wychudzoną , stała cich o końcu boksu za krat oglądała nasz świat. Nic nie zawiniła prócz miłości , czystej , bezgranicznej skierowanej do człowieka